Om os

På Lille Veum arbejder vi ud fra kerneopgaven "Professionel støtte til et godt liv". Der arbejdes med individuelle mål i Nexus for hver enkelt borgers mål, som 4 gange årligt evalueres og danner grundlag for et årligt statusmøde med borger og myndighed. I samarbejde med borgeren har vi fokus på indsatsmålene og på den pædagogiske indsats med henblik på at sikre den rette hjælp, støtte og vejledning i hverdagen.

På Lille Veum arbejder vi ud fra 4 pædagogiske metoder, 5 kvalitetsdefinitioner, samt Vejen Kommunes værdier.

Der er udarbejdet en omfattende antropologisk rapport over Botilbuddet og Dagcentret Lille Veums kultur. Se uddrag herfra i materialet  "Om Lille Veum - professionel støtte til et godt liv"