Om os

Som metode for borgernes funktionsbeskrivelse anvender Vejen Kommune VUM - voksen udredningsmetode. Der arbejdes med individuelle mål i Effektplus for hver enkelt borgers mål, som 4 gange årligt evalueres og danner grundlag for et årligt statusmøde med borger og myndighed. I samarbejde med borgeren har vi fokus på resultatmålene og på den pædagogiske indsats med henblik på at sikre den rette hjælp, støtte og vejledning i hverdagen.

På Lille Veum arbejder vi ud fra 4 pædagogiske tilgange, 5 kvalitetsdefinitioner, samt Vejen Kommunes værdier.

I 2009 blev der udarbejdet en omfattende antropologisk rapport over Botilbudet- og Dagcentret Lille Veums kultur. Se uddrag herfra i materialet  "Om Lille Veum - professionel støtte til et godt liv"