Fysiske rammer

Det er kvalitet for borgeren at have gode fysiske rammer.

Pædagogiske handleplaner.

 

1. Borgerens fysiske rammer tilpasses, så de er egnede og funktionelle for den enkelte.

2. Borgeren har mulighed for at benytte sig af udendørsarealer- og faciliteter.

3. Borgeren bestemmer selv i egen bolig og dette respekteres af medborgere og personale 

 

Konkrete handlinger.

Derfor er det personalets opgave:

 

1.a -at indrette arbejdsfaciliteter, boliger og fællesrum, så de er brugbare for den enkelte.

Eksempelvis:

- Arbejder vi med en anerkendende tilgang, hvor borgeren føler sig set og hørt.

- Lytter vi til ønsker om nyanskaffelser og støtter til at vedligeholde boligen.

- Tilpasser vi facilliterne, så de er funktionelle for borgeren.

 

1.b -at de nødvendige materialer, hjælpemidler, redskaber og sikkerhedsudstyr er til stede og anvendes.                  

Eksempelvis:

- Er vi ansvarlige for, at kontakte relevante samarbejdspartnere.

 

2.a - at opfordre til at vedligeholde og bruge udendørsarealer- og faciliteter.

Eksempelvis:

- Arbejder vi relationspædagogisk med fokus på samspil mellem borgerne og forståelse af, at bidrage til fællesskabet.

- Inddrager og opfordrer vi borgeren til at slå græs, klippe hæk og rive grus.

- Tager vi kaffekoppen med ud til havebordet.

- Opfordrer vi til at bruge områdets faciliteter til motion.

  

3.a - at tilbyde hjælp og vejledning så borgeren kan indrette lejligheden efter eget ønske og behov samt opfordre til at benytte egen lejlighed. 

Eksempelvis:

- Guider og hjælper vi borgeren, så han/hun har økonomiske midler til nyanskaffelser.

- Respekterer vi borgerens valg og vejleder i forhold til indretning og stil.

  

3.b - at vejlede borgeren i, hvordan der ageres respektfuldt i egen og andres bolig.

Eksempelvis:

- Arbejder vi med en relationspædagogisk tilgang, og er gode rolle modeller.

- Opfordrer vi til at banke på, når man besøger naboen.

- Vejleder vi i at være præsentabel påklædt, i offentligt rum.

- Taler vi med borgeren om normer og regler.