Omsorg

Det er en kvalitet for borgeren, at der ydes omsorg.

Pædagogiske handleplaner.

 

1.Borgeren oplever nærvær og nærhed.

2.Borgeren støttes og vejledes til en acceptabel adfærd.

3. Borgeren støttes i at have den bedst mulige fysiske og psykiske helbredstilstand, samt vejledes hvis de har seksuelle behov.

4. Borgeren vejledes i god hygiejne og til at klæde sig efter årstid og anledning.

Konkrete handlinger

Derfor er det personalets opgave:

 

1a.- at skabe en anerkende og tillidsfuld relation til borgeren, hvor personalet er opmærksomt på borgerens signaler.

Eksempelvis:

- Arbejder vi med en anerkendende- og relationspædagogisk tilgang, er ligeværdige i samspillet og skaber trygge rammer.

- Tager vi tid til en ekstra snak og har kontakt-ø.

- Trøster når borgeren er ked af det.

- Tager vi os tid til at lytte.

- Tager vi os tid til at sætte os i sofaen sammen.

 

2a. - at vejlede borgeren til ikke at udlevere sig selv og andre i fælles forum, samt til at navigere i almindelige sociale spilleregler.

Eksempelvis:

- Arbejder vi med en anerkendende tilgang, med fokus på, at motivere til positiv udvikling hos den enkelte.

- Arbejder vi med en neuropædagogisk tilgang og skærmer den borger, der har brug for det.

- Er vi ved borgerens side, hvis det vurderes nødvendigt.

- Motiverer vi til acceptabel adfærd, for at give plads til alle.

 

3a. - at skabe rammen for sundhed og trivsel, og tilgodese særlige behov hos den enkelte.

Eksempelvis:

- Vejleder vi individuelt i forhold til sund livsstil, ved at tilbyde sund og varieret kost og forskellige former for motion.

 

3b. - at være opmærksomme på borgerens velbefindende - både fysisk form og psykisk balance og handle på eventuelle sygdomstegn.

Eksempelvis:

- Handler vi, når vi ser tegn på forandring.

- Samarbejder vi, med borgeren, med læger, speciallæger og sundhedsfagligt personale.

 

3c. - at tage udgangspunkt i den enkelte borgers ønske og behov samt støtte og vejlede i forhold til seksualitet.

Eksempelvis:

- Er vi opmærksomme på borgerens signaler og behov om sex og samvær.
- Giver os tid til en snak og/eller henviser til seksualvejleder, hvis ønskeligt.

    

4a. - at hjælpe og vejlede borgeren til at have en alsidig garderobe alt efter behov, arbejde, fritid samt årstid.               

Eksempelvis:

- Hjælper og vejleder vi ved tøjindkøb.

- Sørger vi for praktisk arbejdstøj.

  

4b. - at vejlede og hjælpe borgeren i god, personlig hygiejne.

Eksempelvis:

- Har vi kendskab til den enkelte borgers behov for hjælp, støtte og vejledning.

- Motiverer vi til god hygiejne, blandt andet i forhold til at vaske hænder og regelmæssig bad.