Sociale relationer

Det er kvalitet for borgeren at have sociale relationer.

 

Pædagogiske handleplaner.

                     

1. Borgeren støttes i at have sociale oplevelser med arbejdskollegaer, bofæller og venner.

2. Borgeren støttes i at have kontakt med familie, pårørende og kæreste.

3. Borgeren skal opleveværdighed og respekt i samværet med andre mennesker.

4. Borgeren har mulighed for social kontakt i nærmiljøet.

 

Konkrete handlinger.

Derfor er det personalets opgave:

 

1.a - at borgeren har adgang til informationer om relevante arrangementer, udflugter, kurser, ferier og andre aktiviteter.

Eksempelvis:

- Arbejder vi med en strukturpædagogisk og formålet er, at skabe overskuelighed, forudsigelighed og struktur i hverdagen.

- Opdaterer vi sammen med borgeren kalenderen med relevante informationer.

- Er vi ansvarlige for, at borgeren får informationer om relevante aktivitetstilbud i og udenfor deres arbejdsliv.                

1.b - at motivere, støtte og vejlede den enkelte borger i socialt samvær, invitere gæster eller besøge venner.

Eksempelvis:

- Arbejder vi med en relationspædagogisk tilgang hvor formålet er, at udvikle den enkeltes selvforståelse, selvværd og selvtillid.

- Hjælper vi til positivt samvær, så borgeren kan føle sig som ligeværdige og en del af gruppen.

- Skaber vi sociale rammer, som borgeren fungerer bedst i.

- Planlægger vi sammen med borgeren fødselsdage og fester.

- Motiverer vi borgeren til at have kontakt med familie og venner.

 

2.a - at støtte og motivere til familie- og kærestebesøg samt vejlede/hjælpe til planlægning af aftaler.

Eksempelvis:

- Hjælper vi med transport og eventuel ledsagelse til besøg.

- Udarbejder vi, sammen med borgeren, besøgsaftaler.

- Har vi ansvar for initiativer, samarbejde og opfølgning i relationerne til andre.

  

3.a - at støtte borgeren i at respektere hinandens grænser og anvende et acceptabelt sprogbrug og stemmeleje samt opfordre til, at personlige forhold diskuteres i private rum.

Eksempelvis:

- Arbejder vi med en relationspædagogisk tilgang, er lydhøre og benytter metoder som værdsættende samtaler.

- Vejleder vi i, hvordan man respekterer hinandens grænser og privatsfære.

- Motiverer og anviser vi til social, acceptabel adfærd ved at være rollemodel.

- Opfordrer til acceptabel adfærd, ved hjælp af social stories.

 

3.b - at støtte borgeren i konfliktløsning.

Eksempelvis:

- Vi arbejder med en anerkendende tilgang, hvor vi vejleder, udfordrer og anerkender.

- Skaber vi rammer, så konflikter kan minimeres.

                     

4.a - at give borgeren mulighed for at have kontakt til det lokale forretnings- og foreningsliv.

Eksempelvis:

- Støtter vi borgeren i at blive fortrolig i at færdes i lokalsamfundet.

- Deltager i lokale arrangementer og fritidsaktiviteter.

- Tager vi initiativ til, at borgeren delagtiggøres i kontakten til samarbejdspartnere.