Anerkendende metode

Faglig tilgang, der har fokus på anerkendelse og værdsættelse med det formål at motivere til positiv forandring hos den enkelte.

Formålet er at motivere til positiv forandring hos den enkelte og at borgeren igennem samspil udvikler selvfølelse eller selvfornemmelse.

Anerkendende tilgang hvor borgerne føler sig set og hørt og hvor pædagogen udviser tillid, omsorg og er engageret i den enkelte. Autentiske i mødet.

Pædagogen indgår i bekræftende samspil med borger.

Det er gennem den gensidige kommunikation med andre, at vi bliver os selv.

Som pædagog bidrager man, sammen med andre, til denne udviklingsproces.

Fokus på det der virker, positiv tilgang.