Neuropædagogisk metode

Faglig tilgang, der har fokus på hjernens funktion med det formål at give en person mulighed for at trække på sine stærke sider inden for områder som opmærksomhed, kommunikation, hukommelse, orienteringsevne og social funktion.

Formålet er med en systematisk gennemgang af iagttagelser, observationer og viden har vi mulighed for at støtte borgeren i at fungere så optimalt som muligt, ud fra de forudsætninger vedkommende har.

Ligeledes at give personen mulighed for at trække på sine stærke sider inden for områder som opmærksomhed, kommunikation, hukommelse, orienteringsevne og social funktion

Tager sit afsæt i en forudsætningsanalyse, Kunobeller og en neuropsykologisk screening.

Gennem en grundig afklaring af vanskeligheder, ressourcer, motivations-faktorer og vilkår hos borgeren, klarlægges hvilke led i en færdighed der fungerer, og hvilke der er begrænset.

Herefter peges der på en neuropædagogisk indsats og interventionsmuligheder.

 

Konkrete eksempler:

Jeg støttende samvær

Kontakt Ø

Stress profil

Seksboks modellen