Relationspædagogisk metode

Faglig tilgang, der har fokus på samspillet mellem mennesker med det formål at udvikle den enkeltes selvforståelse, selvværd og selvtillid. Ligeledes er der fokus på samspillet mellem mennesker.

Formålet er at udvikle den enkeltes selvforståelse, selvværd og selvtillid Fokus på ressourcerne, kognitive udfordringer. Formålet er at skaber rammer der er trygge.

At pædagogen gennem teori, dialog og refleksion opnår en viden om forskellige relationsformer og måder at indgå i relationer på således du bliver reflekterende og opnår en bevidsthed ift. din egen måde at indgå i pædagogiske relationer på.

Værdsættende samtaler, respekt for den enkelte, lydhør og guidende i samspillet med andre.

Opfordre til sociale samvær i bestemte rammer.

Pædagogerne er gode rolle modeller og støtter op om den enkeltes selvforståelse. Der skabes plads og rum til alle.