Strukturpædagogisk metode

Faglig tilgang, der har fokus på at skabe regelmæssighed og struktur i en persons hverdag med det formål at gøre dagen overskuelig, forudsigelig og rolig.

En strukturpædagogisk tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på at:

Skabe og sikre forudsigelighed.

Skabe regelmæssigheder i borgerens hverdag.

Gøre dagen overskuelig.

Skabe ro i hverdagen.

  Muligheder for at udvide den enkeltes rækkevidde af forskellige handlinger, åbne op for nye opgaver de ellers ville have vanskeligheder v. at magte.

Anti-stressende effekt.

Skaber tryghed.

Struktur og forudsigelighed er medvirkende til at aktiviteter bliver mere interessante for den enkelte i kraft af genkendelse og gentagelser.

Der er høj grad af struktur, men der er plads til fleksibilitet.