Vejen Kommunes værdier

Nytænkning

Det betyder for Lille Veum:
- at vi lytter til borgeren og lader borgeren tage hovedrollen i eget liv med udgangspunkt i neuropædagogikken, hvor der tages hensyn til den enkeltes udviklingstrin.
- at vi arbejder ud fra "Lille Veums kultur" hvor vi bl.a. har mange bolde i luften, ser tingene fra forskellige synsvinkler og er åbne overfor nye input.
- at vi samarbejder og sparrer med kolleger på tværs af personalegrupper, og er nysgerrige på hinandens kompetencer og følger udviklingen i samfundet.
- at vi tilpasser os situationen og kommer med kreative hverdagsløsninger

Anerkendelse

Det betyder for Lille Veum:
- at vi arbejder ud fra respekt for hinandens forskelligheder, behov og styrker.
- at vi har en arbejdsplads, hvor alle holdninger er betydningsfulde og hvor der er trivsel og mulighed for udvikling.
- at vi bidrager til et værdifuldt samarbejde, hvor der vises hensyn og alle kan føle sig værdsat.             - at vi viser interesse og drager omsorg for hinanden.

Sammenhæng
Det betyder for Lille Veum:
- at vi arbejder ud fra flere vinkler og betragtninger for at skabe helhed for alle. 
- at alle bidrager med noget værdifuldt til samarbejdet og fællesskabet
- at kommunikation bliver prioriteret højt.       
- at vi inddrager ekstern viden til gavn for alle
Ansvarlighed
Det betyder for Lille Veum:
-at alle udviser ansvarlighed overfor de tiltag, opgaver og beslutninger der træffes ud fra etiske og pædagogiske overvejelser og de forudsætninger vi hver især har.  
- at vi har en overordnet tillid til hinanden og kan regne med, at andre kan gøre det lige så godt som en selv.
- at vi udnytter hinandens kompetencer, det være sig både faglige og personlige, og er åbne overfor at uddelegere samt videregive opgaver til de, der måtte have større viden for det specifikke område.
- at vi er ressourcebevidste og kan planlægge dagligdagen.