Ansvarlighed

Det betyder for Lille Veum:
-at alle udviser ansvarlighed overfor de tiltag, opgaver og beslutninger der træffes ud fra etiske og pædagogiske overvejelser og de forudsætninger vi hver især har.  
- at vi har en overordnet tillid til hinanden og kan regne med, at andre kan gøre det lige så godt som en selv.
- at vi udnytter hinandens kompetencer, det være sig både faglige og personlige, og er åbne overfor at uddelegere samt videregive opgaver til de, der måtte have større viden for det specifikke område.
- at vi er ressourcebevidste og kan planlægge dagligdagen.