Nytænkning

Det betyder for Lille Veum:
- at vi lytter til borgeren og lader borgeren tage hovedrollen i eget liv med udgangspunkt i neuropædagogikken, hvor der tages hensyn til den enkeltes udviklingstrin.
- at vi arbejder ud fra "Lille Veums kultur" hvor vi bl.a. har mange bolde i luften, ser tingene fra forskellige synsvinkler og er åbne overfor nye input.
- at vi samarbejder og sparrer med kolleger på tværs af personalegrupper, og er nysgerrige på hinandens kompetencer og følger udviklingen i samfundet.
- at vi tilpasser os situationen og kommer med kreative hverdagsløsninger