Studerende

Lille Veum tilbyder sig som praktikinstitution for pædagogstuderende og PAU elever (pædagogisk assistent uddannelse). Det betyder, at der cirka halvårligt kommer nye studerende i huset.

Vi har studerende i både Veum Blomst, Veum Bo og Veum Dag.

Skriverier fra studerende:

Hej, mit navn er Sofie, jeg har været studerende ved Lille Veum siden d. 1/12/18. Jeg er studerende fra Kolding pædagog seminarium, og dette er min første lønnede praktik.

Under min praktik i Veum Bo gik jeg ind med et mål om at danne professionelle og pædagogiske relationer til beboerne. Det synes jeg i den grad jeg har opnået.

Jeg har også i min praktik haft et mål om at blive bedre til at ytre mig i en personalegruppe og på møder. Jeg synes selv jeg har opnået en læring heraf. Jeg møder altid forberedt op, og har altid noget at byde ind med.

Samtidigt har jeg været optaget af magt og etik, hvor jeg gennem praksisfortællinger har analyseret med relevant teori. Dette har været en god tilgang ift. at kunne reflektere over de handlinger og valg vi tager i praksis.

Jeg har nydt min tid med de skønne mennesker som bor på Lille Veum, de har lært mig en masse, som jeg vil tage med mig videre i rygsækken. Og det vil jeg gerne takke for.

 

Mvh Sofie Amalie Rothemejer (studerende 2019)

 

 

Hej 

Mit navn er Trine og jeg er den sidst ankommende i Veum Bo. Jeg valgte i start februar at skifte praktiksted og var så heldig at blive tilbudt at komme herud på stedet. Jeg har været her siden slut februar og er færdig i praktikken d. 31/5.

Jeg er i den sidste lønnede praktik og har fokus på, at jeg gennem udvikling af pædagogisk praksis understøtter borgernes lærings, udviklings- og omsorgsbehov. Derudover skal jeg lære at perspektivere i samarbejde med de relevante aktører Veum Bo har med at gøre. Dette kræver, at jeg skal se tingene fra et metaperspektiv og eksempelvis undersøge Vejen Kommunes værdigrundlag vedrørende NASA og om Veum Bo formår at implementere disse i deres dagligdag med borgerne.
 Jeg ser nærmere på de social- og specialpædagogiske tilgange og metoder personalet benytter sig af og tager en faglig vurdering ift. dette, men vender også snuden ind ad og ser nærmere på min egen faglighed. Til slut er jeg koblet på NP12+7 projektet (neuropædagogik) og skal derudover se nærmere på det tværprofessionelle samarbejde. I den forbindelse har jeg både set nærmere på Veum Bo og været på besøg hos Veum Bøg som i den grad har et tværprofessionelt samarbejde bestående af pædagoger og SOSU- assistenter.

Jeg ser frem til de sidste par måneder på Veum Bo og nyder at være landet så dejligt et sted med smukke omgivelser, imødekommende personalet og skønne borgere. Alle med hver deres personlighed, som bidrager til både glæde og smil, og en masse læring som jeg kan tage med i bagagen, når min praktik engang slutter.

  • Trine Nymann (studerende 2019)

 

Min tid på Veum BO

Der er nu gået 6 måneder og det har været 6 spændende og lærerige måneder at være studerende på Veum Bo.

Gennem min tid på Veum Bo er jeg blevet udfordret og jeg har haft fantastiske oplevelser med både borgere og kollegaer. Udfordringerne og oplevelserne, har været med til at udvikle mig både fagligt og personligt, dette vil jeg tage med i mit videre forløb på
pædagoguddannelsen.

Veum Bo er det dejligt sted som studerende at være, med gode kollegaer som jeg har kunnet sparre med og som er gode til at dele deres viden og erfaringer.

På Veum Bo, bor der 16 helt fantastske mennesker, som har lært mig, hvem der ved mest om deres liv nemlig dem selv, derfor må min største læring som jeg tager med mig videre være: at være nysgerrig på borgerne, de ved bedst, hvem de selv er.

Jeg har nydt mine 6 måneder på Veum Bo og min vejleder har været en stor hjælp, hun har lært mig at se tingene fra et nyt perspektiv og har udfordret mig fra dag et. Derudover har hun været en god støtte og sparringspartner.

Tak for 6 fantastiske måneder

- Natascha B. Rosendahl  (studerende 2016)

 

Snart er det slut

Nu er 6 måneder snart gået, og det betyder at jeg snart afslutter min
praktik som studerende på Lille Veum, Blomst. Det har været en super
spændende praktik, hvor jeg nærmest dagligt har mødt både små og store udfordringer.

Det har været spændende og udfordrende, at være en del af et hus som
konstant er i bevægelse - hvor man aldrig, kan være helt sikker på hvad
man møder ind til.

Når jeg ser tilbage på de sidste 6 måneder, er det blevet tydeligt
for mig hvor meget jeg har udviklet mig både fagligt, men helt sikkert
også personligt.

De mange erfaringer jeg er blevet rigere, har jeg pakket i min
rygsæk og jeg vil helt sikkert sent glemme mange oplevelser, og
personligheder som jeg har mødt de seneste 6 måneder.

-Katrine (studerende 2016)