Veum Blomst

Borgergruppen er meget forskellig. Personalegruppen er løbende på kursus for at holde sig opdaterede indenfor de forskellige områder eksempelvis sclerose, misbrug og senhjerneskade.

Ud fra individuelt udarbejdede projekter tages der udgangspunkt i den enkelte borgers muligheder, forudsætninger og ressourcer. Dette danner kvalitative rammer for individuel læring og udvikling og betyder, at borgerne tilknyttet Veum Blomst også opnår læring inden for en lang række almen dannende områder. Kvalitetsdefinitionerne udsættes for løbende kvalitetskontrol.

Et nøgleord for Veum Blomst er ligeværdighed. Lille Veum tager udgangspunkt i, at alle mennesker fundamentalt set har de samme behov. Bredden i de pædagogiske opgaverne indikerer, at der er tale om individuelle løsninger, og at der er lagt vægt på det enkelte menneskes særlige behov.

Lille Veum vægter, at skabe læringsrum, hvor den enkelte borger har mulighed for at udvikle sig. Vi arbejder for, at borgerne får størst mulig indflydelse og magt over eget liv samt opnår øget selvtillid og selvværd gennem de aktiviteter og udfordringer botilbuddet tilbyder.