Veum Bo

Ud fra individuelt udarbejdede projekter tages der udgangspunkt i den enkelte beboers muligheder, forudsætninger og ressourcer. Dette danner kvalitative rammer for individuel læring og udvikling og betyder, at beboere på Veum Bo også opnår læring inden for en lang række almen dannende områder. Kvalitetsdefinitionerne udsættes for løbende kvalitetskontrol.

Et nøgleord for Veum Bo er ligeværdighed. Lille Veum tager udgangspunkt i, at alle mennesker fundamentalt set har de samme behov. Bredden i de pædagogiske opgaverne indikerer, at der er tale om individuelle løsninger, og at der er lagt vægt på det enkelte menneskes særlige behov.

Lille Veum vægter, at skabe læringsrum, hvor den enkelte beboer har mulighed for at udvikle sig. Vi arbejder for, at beboerne får størst mulig indflydelse og magt over eget liv samt opnår øget selvtillid og selvværd gennem de aktiviteter og udfordringer botilbuddet tilbyder.