Fysiske udfordringer

I forhold til fysiske udfordringer har beboerne behov for hjælp, støtte og vejledning. Beboerne har vanskeligere end normalbefolkningen ved at fungere i en række funktioner og har sværere ved at magte forskellige problemstillinger i hverdagen.

 Fysiske udfordringer:

 Personlig hygiejne

Beboeren udvikler kompetencer i:

  • Stimulering af motorik og sanser samt styrke fornemmelse af egen krop
  • Styrkelse af fysikken, træne og udfordre sig selv fysisk
  • Individuelle hensyn og respekt for hinanden
  • Socialt samspil og holdarbejde
  • Personlig hygiejne og kropspleje i forbindelse med bad