Kommunikationsudfordringer

Nogle beboere har et begrænset verbalt sprog, og har nedsat sproglig forståelse, realitetssans og omverdensforståelse. Det gør det vanskeligt for beboeren at give udtryk for selv helt enkle ting, hvilket hæmmer vedkommendes muligheder for selvbestemmelse og inddragelse i hverdagslivet.

Beboerne kan have udfordringer i at aflæse og forstå forskellige kommunikationsformer. Psykisk ustabilitet kan præge kommunikationen, og reaktionerne kan spænde fra indelukkethed til kraftig vrede, fortvivlelse og gråd. Vold som udtryksform kan forekomme.

Der er brug for hjælp, støtte og vejledning til at tydeligøre de forskellige valgmuligheder, som beboeren møder i hverdagen. Derved opnås en fornøden sikkerhed og tryghed, som gør valget mulig for beboeren. 


Kommunikationshjælpen kan bestå i:

  • IT-café, hjælp til iPad
  • Tegn til tale
  • Ugetavler med piktogrammer
  • Mayland kalender
  • CarePlan
  • Samtaler 1-1 blandt andet "Jeg støttende samtaler"
  • Planlagt samvær og samtaler