Selv- og medbestemmelse

Mange mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne mangler kompetencer for i praksis at kunne forvalte den selv- og medbestemmelsesret, de formelt er tildelt. De har svært ved at formulere deres ønsker og svært ved at kræve indflydelse og / eller selv- og medbestemmelse.

Selv- og medbestemmelse handler om at træffe beslutninger sammen med andre. Dette er en udfordring i sig selv for mange af beboerne.

For at sikre beboerne størst mulig indflydelse på eget liv, er det vigtigt at personalet:

 • Er bevidste om, hvordan borgerne spørges om en ting og ligeledes vigtigt, hvordan svaret tolkes
 • Skaber rammer, der giver mulighed for selv- og medbestemmelse
 • Lytter til beboernes individuelle meninger, ønsker og behov og respekterer beboerens valg
 • Viser beboeren tillid
 • Afholder beboermøder med rum til drøftelser af problematikker, aktivitetsønsker med mere
 • Udarbejder handleplaner med opgaver/aftaler beboeren ønsker og kan overskue
 • Sikrer indflydelse på, hvor ferien skal foregå, hvor udflugten skal gå hen med mere

Beboerne udvikler kompetencer i at:

 • Tage hensyn og respektere hinanden
 • Være i et samspil og deltage i holdarbejde
 • Løse uoverensstemmelser
 • Fremkomme med egne ønsker