Sociale udfordringer

Beboeren har brug for hjælp til at etablere, vedligeholde eller afvikle sociale relationer til familie, venner, kæreste og arbejdskollegaer, da dette for flere beboere er forbundet med vanskeligheder. Derfor kræves personalestøtte.

Hjælpen kan bestå i:

  • Læsning af post, sms og mail
  • Invitation til fødselsdag, aktiviteter og lignende
  • Arrangere besøg hos familie, kæreste, venner
  • Styrke fællesskabet i botilbuddet ved at tage initiativ til samvær i lejligheden, gåture eller andet
  • Rumme hinandens forskelligheder
  • Konfliktløsning

Beboeren udvikler kompetencer i:

  • Styrke sociale relationer
  • Styrke forståelsen af at være en del af et fællesskab
  • Rumme hinandens forskelligheder
  • Konfliktløsning