Veum Bøg

Vi lægger vægt på nærvær, tid til den enkelte og på et tæt samarbejde med pårørende. Den basale pleje og omsorg tilbydes på en respektfuld og anerkendende måde, så den enkelte har det bedste grundlag for at udnytte sine ressourcer optimalt i et aktivt liv. Borgerne inddrages så meget som muligt.

Der er fokus på selvhjulpenhed, velfærdsteknologi og moderne hjælpemidler benyttes i størst mulig omfang.

Der tages udgangspunkt i borgerens individuelle behov. Der arbejdes ud fra en neuropædagogisk tilgang, for at kunne understøtte den enkeltes potentiale og udviklingsmuligheder.

Personalet på Veum Bøg består af social- og sundhedsassistenter, pædagoger og en ergoterapeut. Der er vågen nattevagt. Det tværfaglige samarbejde sikrer, at der kan leveres den bedst mulige hjælp og støtte til almindelig daglig livsførelse. Der er tæt samarbejde med den kommunale hjemmepleje.

Personalet er trænet i forflytning og hjælper borgerne på en måde så borgerne bibeholder funktioner i forhold til selv at deltage aktivt i forflytninger, når dette er muligt.

Bistanden i hverdagen kan bestå i:

 • hjælp til at strukturere og planlægge hverdagen, skabe overblik og huske aftaler
 • personlig pleje som badning, påklædning og toiletbesøg
 • indkøb, tøjvask, madlavning og rengøring
 • håndtering af medicin og sundhedsfaglige hensyn
 • ledsagelse til fritidsinteresser / træning
 • ledsagelse til sociale aktiviteter
 • ledsagelse til læge, speciallæge, neurolog, fysioterapeut og tandlæge
 • stimulering af sanser bl.a. via børstning af kroppen eller massage i massagestol.
 • cykeltur på "side-by-side" cykel
 • træningsøvelser inspireret af ergoterapeut eller fysioterapeut i forhold til individuelle behov
 • støtte og ledsagelse til at bibeholde og/eller etablere sociale relationer. Der hjælpes med at arrangere og koordinere besøg ud af huset og besøg i eget hjem