Veum Dag

I værkstederne og til aktiviteterne tages der udgangspunkt i den enkelte brugers muligheder, forudsætninger og ressourcer. Dette danner kvalitative rammer for individuel læring og udvikling. Det betyder, at brugerne på Veum Dag opnår læring inden for en række fagområder, såvel som almen dannede områder.

Der er oparbejdet stor viden og erfaring om personer med Prader-Willi syndrom.

Hverdagens arbejdsopgaver tager vi alvorligt og bruger dem til at skabe indhold og mening. Brugerne drager nytte af at opleve, at der er nogen, der har brug for dem, eller nogen de kan gøre noget for. Derfor motiveres og støttes der til aktiv deltagelse i alle gøremål. Arbejdsdagen har et element af produktion og synlige resultater, uanset om det er på værkstederne eller i aktiviteterne, hvor der kan være fokus på en forbedret svømmetid eller nye dansetrin. 

Vi arbejder for, at brugeren får størst mulig indflydelse og magt over eget liv samt opnår øget selvtillid og selvværd gennem et aktivt beskæftigelsestilbud.

 

Træ

Træholdet arbejder med at flække, kløve og flytte træ. Brugerne er med til at køre træet ud til kunderne.

Træholdets arbejdsplads er beliggende på Tirslundvej 36A, 6650 Brørup.

Arbejdsopgaven er at få træstammer forarbejdet til pejsebrænde, der skal flækkes, kløves og flyttes træ. Pladsen vedligeholdes også blandt andet med græsslåning på havetraktor.

Ideen er, at brugerne opnår arbejdsidentitet gennem fysisk aktive arbejdsopgaver, og udfordres individuelt efter evner og muligheder. Her er det muligt at få brugt kræfter, og være ude året rundt.

En kaffepause i skurvognen giver et velfortjent hvil og tid til hygge. Når kunden ringer, læsser træholdet traileren og leverer helt til døren. Resultatet bliver synligt i den store mængde brænde i laden og tilfredse kunder.

På træholdet kan brugerne lære:

 • Arbejdsidentitet og arbejdsfællesskab
 • Fysisk arbejde ergonomisk rigtigt
 • Betjening af kløvere, havetraktorer og værktøj sikkert og korrekt
 • Praktisk udeliv
 • Kundeservice
 • Sanse årstiderne og naturens mange oplevelser
Pedel

Pedelholdet laver havearbejde, stabler træ i træladen og klarer de pedelopgaver, der dukker op i løbet af en dag.

Dagligdagen på pedelholdet foregår på Lille Veums store udendørs arealer. Her er stisystemer, haver og grønne arealer med forskellige aktivitetsmuligheder, som pedelholdet vedligeholder. Ud over Lille Veums egne arealer, vedligeholder Pedelholdet også  en bålpladsen i Gesten og jagthytten i Revsing plantage.

Pedelholdets arbejde består blandt andet af, at:

 • Slå græs med havetraktor
 • Have arbejde; rive og samle blade, klippe hæk, fjerne ukrudt
 • Fange muldvarpe
 • Strø gødning
 • Rive gårdspladsen med havetraktor
 • Flytte varer på lager og depot
 • Rengøring og vedligeholdelse af busser og biler
 • Små reparationer
 • Køre på genbrugspladsen
Skov

Skovholdet arbejder i skoven med at afgrene træer.

Holdet arbejder i perioden midt oktober til cirka 1. april.

På skovholdet er der pt. 5 brugere og 1 personale tilknyttet.

Vi kører i bussen fra Lille Veum ud til skoven, hvor vi har en skurvogn holdende, som vi bruger til spisevogn. Vi har en lille generator med, som kan lave strøm, sådan at vi kan få varme på og lave en kande kaffe.

Vi arbejder i et område, hvor der for en del år siden blev plantet nye træer. Disse træer er nu blevet store og skal afgrenes for grene op til ca 2 meter. Hvis træerne ikke bliver afgrenet, kommer der ikke nok sollys i underskoven, og dermed heller ikke nye planter og træer.

Gartneri

Gartneriet Lille Veum rummer både en produktionsvirksomhed og en detailbutik. Året rundt produceres der potteplanter til grossistsalg samt til salg i gartneriets egen butik.

På gartneriet er der også mulighed for at arbejde med forskellige pedelopgaver ude og inde.

Ideen er, at brugeren ud fra evner og muligheder er aktivt deltagende i en virksomhed, hvor dagligdagen føles meningsfuld. Resultatet fremstår tydeligt i form af potteplanter og dekorationer af høj kvalitet, samt tilfredse kunder.

 På gartneriet kan brugeren lære:

 • Klargøring af planteborde og fylde jord i potter
 • Fremstille stiklinger og prikle planter
 • Trimme og flytte planter
 • Få kendskab og viden om planter
 • Pakke og levere blomsterordrer
 • Fremstille sammenplantninger og dekorationer
 • Butiksekspedition og gaveindpakning
 • Rengøring og malerarbejde
 • Rive og luge udearealer
 • Anvende værktøj og plænetraktor
 • Være en del af et arbejdsfællesskab

 

Normale åbningstider - mandag- fredag kl. 9.30-14.30

Bestillinger modtages gerne på tlf.: 7538 2388

 

 

Dyr

Arbejdsopgaverne på dyreholdet omfatter fodring og pleje af høns, kaniner, geder og heste.

Ideen er, at brugeren opnår en arbejdsidentitet og er aktivt deltagende i forskellige arbejdsopgaver ud fra evner og muligheder.

Arbejdsopgaverne ændres i takt med årstidernes skiften.

På dyreholdet kan brugeren blandt andet lære:

 • Vedligeholdelse af udendørsarealer
 • Udeliv og årstidernes forskellige arbejdsopgaver
 • Anvendelse af værktøj og haveredskaber, f.eks. havetraktor
 • Pleje og pasning af dyr
 • Dyrkning af grønsager og blomster
 • Rengøring og vedligehold af stald og værksted
 • Give omsorg og vise ansvarlighed overfor dyr og planter
 • Sortering af egne genbrugsmaterialer
 • Deltagelse ved ærindekørsel for eksempel indkøb af foder
 • Være en del af et arbejdsfællesskab
Kreativ

I kreativ-værkstedet fylder farver og musik hverdagen med oplevelser.

I perioder arbejdes der med projekter, hvor forskellige teknikker og metoder indøves. Egne ideer får plads til at inspirere, og fremstillingsprocessen vægtes højt.

Ideen er at give den enkelte bruger udfordringer ud fra evner og muligheder.

Billeder og anden kunst bruges som udtryksform og danner et udviklingsgrundlag, hvor teknik og motorik udfordres individuelt.

I kreativ-værkstedet kan brugeren lære at:

 • Male billeder
 • Tegne, klippe og klistre
 • Kende til farver og farveteknik
 • Anvende forskellige materialer og kende processer til kunst- og billedfremstilling
 • Arbejde med perler
 • Bruge billeder som formidling og udtryk
 • Styrke finmotorikken
 • Være en del at et arbejdsfællesskab
Køkken

Veum Dags køkkenværksted tilbyder et varieret udbud af arbejdsopgaver med fremstilling af mad.

I køkkenet forandres råvarerne til færdige retter og der arbejdes med faglig indsigt i at fremstille sund og varieret kost. Samtidig er der høj ansvarlighed i forhold til hygiejne og rengøring, som er en naturlig del af køkkenarbejdet.

Ideen er at borgeren ud fra evner og muligheder, er aktivt deltagende i alle køkkenets funktioner fra planlægning til det færdige resultat, som værdsættes ved de daglige fælles måltider.

I køkkenet kan brugeren lære:

 • Planlægning og fremstilling af kolde og varme retter
 • Smøre madpakker, tilberede grønsager, bage, brygge kaffe og te
 • Brug af ingredienser, redskaber og andre hjælpemidler
 • Anretning, servering og borddækning
 • Hygiejne i forbindelse med fremstilling af madvarer
 • Rengøring samt medvirken ved egenkontrol efter anvisning fra fødevarekontrollen
 • Være en del af et arbejdsfællesskab
Tekstil

På Tekstilværkstedet får dagcenterbrugerne oplevelser og erfaringer med materialernes forvandling til nyttige produkter. Der bliver f.eks. syet frugtposer, varmepuder, hårbånd og meget mere.

Tekstilværkstedet består, ud over systuen, også af en steril afdeling, hvor der produceres bestillinger til laboratorier. 

Arbejdet tilrettelægges især med henblik på at tilgodese behovene for personer med Prader Willi Syndrom og autisme. Det betyder en genkendelig og forudsigelig hverdag, som er indholdsrig i faste rammer.

Udgangspunktet er den enkeltes muligheder og behov, og der udvises respekt for personens individuelle rytme.

Der stilles krav til kvaliteten af de fremstillede varer. Det betyder, at brugerne modtager anerkendelse og værdsættelse af de fremstillede produkter fra tilfredse kunder.

På tekstilværkstedet kan brugeren lære:

 • Syning af blandt andet viskestykker, grydelapper, grillhandsker, forklæder, puder, dukketøj og navnemærker
 • Anvende avancerede symaskiner
 • Indkøb af materialer til brug i værkstedet
 • Kundebetjening ved salg af produkter via Lille Veums egen salgsudstilling og julemarked
 • Produktion af sterile tubebandage-pakninger til laboratorier
 • Rengøring og krav til hygiejne i laboratorier
 • Oprydning og vedligeholdelse af værkstedet
 • Være en del af et arbejdsfællesskab
Medie

På Veum Dag Medie arbejder dagcenterbrugerne med at tage billeder til sociale medier, lave film til Lille Veums hjemmeside, fremstilling af salgsplakater til vores værksteder og meget mere.

Medieholdet fungerer primært som et kursus værksted. De dagcenter brugere der deltager i et mediekursus, gør det således i arbejdstiden og skifter deres normale arbejde ud med kursusundervisning, som kan være af både kortere og længere varighed.

Mediekurserne består af undervisning, men har også til formål at levere indhold til Lille Veums hjemmeside: "Film om Lille Veum". Medieproduktionen er centreret omkring dagcentrets aktiviteter og interesser.

Brugerne kan blandt andet lære:

 • At filme og tage billeder
 • Filmredigering
 • Billedredigering
 • Filmiske virkemidler
 • Grafisk layout

Målet med kurserne er, at kursusdeltagerne er aktivt deltagende og opnår læring inden for mediefaget. Dette gøres under hensyntagen til den enkeltes evner og muligheder.

 

 

 

Eftermiddagsaktiviteter

Ud over de faste værksteder er der på Lille Veum mulighed for at deltage i 4 forskellige eftermiddagsaktiviteter: Vandreture, motion, svømning og folkedans.