Dyr

Dagligdagen på dyreholdet foregår på Lille Veums store udendørs arealer. Her er stisystemer, haver og grønne arealer med forskellige aktivitetsmuligheder, som dyreholdet vedligeholder.

Arbejdsopgaverne omfatter fodring og pleje af høns, kaniner, geder og heste.

Ideen er, at brugeren opnår en arbejdsidentitet og er aktivt deltagende i forskellige arbejdsopgaver ud fra evner og muligheder.

Arbejdsopgaverne ændres i takt med årstidernes skiften.

På dyreholdet kan brugeren blandt andet lære:

  • Vedligeholdelse af udendørsarealer
  • Udeliv og årstidernes forskellige arbejdsopgaver
  • Anvendelse af værktøj og haveredskaber, f.eks. havetraktor
  • Pleje og pasning af dyr
  • Dyrkning af grønsager og blomster
  • Rengøring og vedligehold af stald og værksted
  • Give omsorg og vise ansvarlighed overfor dyr og planter
  • Sortering af egne genbrugsmaterialer
  • Deltagelse ved ærindekørsel for eksempel indkøb af foder
  • Være en del af et arbejdsfællesskab