Veum Dag Medie

Medieholdet laver interview

Medieholdet fungerer primært som et kursusværksted. De dagcentrebrugere der deltager i et mediekursus, gør det således i arbejdstiden og skifter deres normale arbejde ud med kursusundervisning, som kan være af både kortere og længere varighed.

Mediekurserne består af undervisning, men har også til formål at levere indhold til Lille Veums hjemmeside: "Nyt fra Lille Veum". Medieproduktionen er centreret omkring dagcentrets aktiviteter og interesser.

Brugerne kan blandt andet lære:

  • At filme og tage billeder
  • Filmredigering
  • Billedredigering
  • Filmiske virkemidler
  • Grafisk layout

Målet med kurserne er, at kursusdeltagerne er aktivt deltagende og opnår læring inden for mediefaget. Dette gøres under hensyntagen til den enkeltes evner og muligheder.